Maurizio Pecoraro - Fashion Show F/W 2017
MAURIZIO PECORARO
Fashion Show FW 2017
Milano February 2017